İşitim ki Padişah

Zavallı, canından ümidi keser eyler,
Padişah hakkında ümitsiz sözler söyler,
Her kim ki içinde gönlünde geçen söyler,
İşitim ki padişah bağışlayıcı olmuşsun.

Zaruret vaktinde kaçmaya plan eyler,
İnsan düşüncesiyle ağza geleni söyler,
Padişaha esirin söylemediği söyler,
İşitim ki padişah bağışlayıcı olmuşsun.

Her kim ki padişah onun sözünü dinler,
İşi bitiren yalan fitne koparan eyler,
Salih sözle bunlara ibretli sözler söyler,
İşitim ki padişah bağışlayıcı olmuşsun.
 

Mehmet Salih Seyhan


Yorumlar - Yorum Yaz