ANASAYFA

Allahü Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve yer yüzünü de imâr etsin diye insan varlığını yaratmayı mürad ettiği zaman, Meleklerine: — «Ben yer yüzünde muhakkak bir halife yapacağım, bir halife tâyin edeceğim ki kendi irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı selâhiyetler vereceğim ki, o bana vekâleten mahlûkatım üzerinde bir takım tasarruflara sahip olacak, benim nâmıma hükümler icra edecek, benim vekilim olarak benim emirlerimi, benim kanunlarımı tatbike memur bulunacak. Sonra onun arkasından gelenler ve ona halef olarak yâni vazifeyi icra edecekler bulunacaktır,» buyurdu
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRRAHİM Ya ilahel alemin İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik ruh da bedenin esiri idi. O güzeller güzeli Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi! Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh’ım! Mahlûkatın adedince Zatının rızası Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selam la bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi’de el açıp yakarıyoruz Ey her şeye hayat bahşeden Allah’ım
Fahr-i Kainat Efendimiz (S.A.V)bazı hadiselerinde, ümmetinin ömrünün binbeşyüz seneyi pek geçmeyeceğini söylüyor. Ve ‘’Ahir zaman’’olarak belirtilen son safhalarda da,onların başına gelecek olan şerli hadiseleri sıralıyor.Kıyamet alametlerinden sayılan bu şerlere gaflet ve cehaletle duçar olanların büyük bir felakete düşerek ebedi saadetlerini kaybedebilecekleri,yine hadiselerle haber verilmiş.
“Sizin en hayırlınız Ahlakı en güzel olanınızdır.” 1 O'nun Sevdiği İnsan: Merhametlidir 2 O'nun Sevdiği İnsan: Yardımseverdir 3 O'nun Sevdiği İnsan: Fedakârdır 4 O'nun Sevdiği İnsan: Anne-Babasına İtaat Eder 5 O'nun Sevdiği İnsan: Hayvanlara Karşı şefkatlidir 6 O'nun Sevdiği İnsan: Doğru Sözlüdür 7 O'nun Sevdiği İnsan: Küçüklerini Sever Büyüklerine Hürmet Eder 8 O'nun Sevdiği İnsan: Allah'ı Her şeyden Çok Sever 9 O'nun Sevdiği İnsan: Peygamberini Herkesten Çok Sever 10 O'nun Sevdiği İnsan: Namazlarını Kılar
Umre nedir ? Umre kimlere farz kimlere sünnettir? Umre kelime olarak ziyaret manasına gelir. Umre, hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa'y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa'y ve tıraş olmak ise vaciptir. Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki'de sünnet, Şafii ve Hanbelî'de farzdır.
Kutsal toprakları ziyaret etmek her kula nasip olmaz diye düşünürdüm eskiden. Fakat zamanla, yaşadığım ömrümde yapmış olduğum tecrübelerden sonra bunun böyle olmadığının kanaatine vardım ve fikir değişikliği yaptım. Bazen ise tekrar eski düşüncelerim ihya oluyor, ağırlık kazanıyor ve her şeye rağmen, yine de oralara gitmek ve oraları görmek herkese nasip olmaz tahminine kapılıyorum.
Konu İzmir’de geçiyor ve ölümcül bir hastalığa yakalanan İsmail adında biri,okuduğu Bediüzzaman’a ait “Hastalar Risalaesi” ve yaptığı dualarla iyileşiyor,doktorları hayrette birakıyor.Dr.Arif Arslan’nın “Dua ile ruhsal tedavi” isimli kitabında şöyle naklediyor.”Ben konuyu İzmide,İlahiyat Fakültesinde okuduğum yıllarda Sayın Yusuf Pekmezci’den dinlemiş ve çok etkilenmiştim.Yusuf bey,Havra Sokağı olarak hatırladığım yerde küçük bir dükkanda manifatura türü şeyler satardı.Havlu,bornoz,kaputbezi,tülbent vs.gibi şeyler .
 9  ...